Hướng dẫn cài đặt Symfony CLI

Symfony CLI là một công cụ hữu ích cho lập trình viên php, đặc biệt tương thích framework symfony, laravel, nette, ci4...

Symfony được tạo bởi trình cài đặt cung cấp:

  1. Cách tốt nhất để tạo các ứng dụng Symfony mới
  2. Một máy chủ web cục bộ mạnh mẽ để phát triển các dự án của bạn
  3. Một công cụ để kiểm tra các lỗ hổng bảo mật
wget https://get.symfony.com/cli/installer -O - | bash

Cách bật PHP built-in webserver bằng Symfony CLI

symfony server:start