[Advanced] Hướng dẫn sử dụng compton làm compositor

Nếu bạn gặp phải vấn đề liên quan đến sreen tearing, tức cửa sổ bị gặp hiện tượng vỡ khung hình chẳng hạn như này:

Thì nguyên nhân có thể là do compositor của bạn không được tốt cho nắm, chúng ta buộc phải sử dụng compton như giải pháp thay thế.

Mình đang xài trình quản lý của sổ metacity. Chà nó không bị screen tearing nặng cho lắm, tuy nhiên lúc lắc cửa sổ có vẻ trải nghiệm không được tốt cho lắm.

Cách khắc phục:

Trước tiên bạn cần thêm dòng sau vào .profile

export META_COMPOSITOR=external

Dòng này cho sẽ tạo ra biến môi trường, giúp metacity hiểu rằng bạn sẽ dùng một compositor khác chứ không phải compositor mặc định của metacity

Tiếp theo bạn cần cho compton vào startup

Bật Session and Startup > Application Autostart bấm vào dấu + và thêm

ở phần Command bạn điền:

compton --backend glx --vsync opengl-swc

Ok

Restart máy và tận hưởng thành quả.