Cách cài đặt fish shell trên ubuntu

Chắc anh em đã không còn xa lạ với bash hay zsh powerline 10k dbrr rồi đúng không? Nay tôi sẽ giới thiệu đến anh em fish-shell

Vậy fish shell khác đéo gì với bashzsh?

  1. Tự động gợi ý tên thư mục mà không cần bất cứ plugin nào.
  2. Hỗ trợ git status không cần plugin.
  3. Fish shell sử dụng cú pháp riêng so với bash và zsh.

Cài đặt

sudo apt-get install fish

Sử dụng fish làm mặc định:

chsh -s `which fish`
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.linuxmint.com --recv-keys A6616109451BBBF2