Cách sửa thứ tự grub bằng GUI trên ubuntu

Với tùy biến grub, bạn có thể:

Sắp xếp lại, thêm, bớt, đổi tên các mục menu khởi động.

  • Ẩn hoặc hiển thị menu khởi động trong khi khởi động.
  • Thay đổi mục khởi động mặc định.
  • Chỉnh sửa thông số hạt nhân.
  • Thay đổi thời gian trễ để khởi động mục nhập mặc định.
  • Thay đổi màu văn bản và hình nền màn hình.
  • Cài đặt lại bộ tải khởi động Grub vào Windows MBR.

Cài đặt

sudo apt-get install grub-customizer

Như vậy là bạn có thể sửa thứ tự mặc định của grub boot

Chúc các bạn thất bại.