Giảm mức độ ghi log của journald trong ubuntu

Holy shitt, chào các chúa hề. Lại là tôi đây...

Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao sau một thời gian sử dụng thì linux của bạn có vẻ ì ạch đi và chúng ta bị hao đi vài gb trong disk?

Nếu có thì chúc mừng bạn xem đúng post rồi đấy, vì đéo có ai rảnh để chỉ bạn ngoài tôi đâu

Tổng quan: Trong ubuntu có một hệ thống để ghi lại các lỗi trong quá trình vận hành, đó là journald. Sẽ đéo có gì là bất thường nếu nó không log lại một số message không quá cần thiết, và làm cho /var/log tăng lên vài gb trong hệ thống, clm nó cái SSD của tôi

Cùng kiểm tra xem ubuntu ghi logs khủng khiếp đến mức nào, nếu bạn đang xài gnome thì có thể gõ:

gnome-logs

hoặc

journalctl --disk-usage

Tôi chắc chắn là máy anh em cũng phải ít nhất 1gb logs cho xem

Các mức độ ghi log trong journald có thể xem ở đây: https://wiki.archlinux.org/title/Systemd/Journal

Đi thẳng vào vấn đề chính nào:

Cách giải quyết của tôi là giảm mức độ ghi log (priority) xuống mức thấp, log sẽ chỉ ghi lại khi các cảnh báo thật sự nghiêm trọng.

Đầu tiên là xóa logs:

sudo journalctl --rotate
sudo journalctl --vacuum-time=1s

Tiếp theo là giảm mức độ ghi logs trong /etc/systemd/journald.conf

sudo gedit /etc/systemd/journald.conf 

Tìm dòng #MaxLevelStore=debug hãy sửa thành MaxLevelStore=crit hoặc MaxLevelStore=err, #ForwardToSyslog=yes sửa thành ForwardToSyslog=no

Lưu lại. Restart lại journald

sudo systemctl restart systemd-journald

Logs ít hẳn đi:

Chặn .xsession-error trên LightDM (Nếu là xfce4, xubuntu)

Thêm dòng sau vào $HOME/.profile

# Disable LightDM logs
if [ ! -h $HOME/.xsession-errors ]; then
 rm $HOME/.xsession-errors
 ln -s /dev/null $HOME/.xsession-errors
fi

Lời kết, sau khi hoàn thành nhớ làm lại bước kiểm tra ban đầu xem log còn tạo ra không nhé. Chúc các bạn thất bại.

Wallpaper full HD cho bác Nguyễn Hoàng Linh

Nguồn: Thanh Trần.