Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Tối ưu linux của bạn

Lời mở đầu tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, như tiêu đề hôm nay chúng ta sẽ đi bar Cài đặt preload Để tăng tốc...

[XFCE4] Sử dụng metacity thay thế xfwm4

Metacity là một window manager nhẹ gọn được thiết kế cho Gnome Flashback và trang trí cửa sổ bằng GTK3 theme, nếu bạn...