Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Tối ưu linux của bạn

Lời mở đầu tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, như tiêu đề hôm nay chúng ta sẽ đi bar Cài đặt preload Để tăng tốc...

Cách giảm thời gian khởi động trên ubuntu

Lời mở đầu cho phép tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn, đi mẹ vào vấn đề nhé: Đầu tiên hãy kiểm tra xem cái gì làm...

Một số bản phân phối của linux

Ở phần trước, khi giới thiệu về Linux và các bản phân phối, mình đã đề cập đến rất nhiều bản phân phối và tại sao...

[XFCE4] Sử dụng metacity thay thế xfwm4

Metacity là một window manager nhẹ gọn được thiết kế cho Gnome Flashback và trang trí cửa sổ bằng GTK3 theme, nếu bạn...