Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Giảm mức độ ghi log của journald trong ubuntu

Holy shitt, chào các chúa hề. Lại là tôi đây... Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao sau một thời gian sử dụng thì linux...