Linux Blog

Just for fun!

All Logs

Cách sửa thứ tự grub bằng GUI trên ubuntu

Với tùy biến grub, bạn có thể: Sắp xếp lại, thêm, bớt, đổi tên các mục menu khởi động. Ẩn hoặc hiển thị menu khởi...